Skip to content
Symfoni för Svärmeri

Stop motion-animerad kortfilm om ett sällsamt möte mellan två kackerlackor, på gränsen mellan mörker och ljus.