Skip to content
RFSL Utbildningsfilmer

På uppdrag av RFSL producerade vi 5 animerade utbildningsfilmer. Filmerna redogör för olika begrepp och behandlar varsitt tema:

Heteronormativitet
Intersektionalitet
Könsidentitet / könsuttryck
Sexuell läggning
Könskarakteristika

 

Manus
RFSL

Animation, design & ljud
Studio Upp & Ner

Voiceover
Andreas Rylander
Nina Grigorjeva