Kortfilm

Hundkatten

Har det hänt dig att någon sagt “Var bara dig själv, så kommer allt gå jättebra”?
Kanske har det känts tröstande i stunden - men vad betyder det egentligen att bara vara sig själv?

HUNDKATTEN är en animerad kortfilm för barn. Under utveckling.

Swarming Symphony

Stop motion-animerad kortfilm om ett sällsamt möte mellan två kackerlackor, på gränsen mellan mörker och ljus.